پراکسی مخصوص بازاریابی شبکه های اجتماعی و استفاده در روبات

برای بازاریابی در همه شبکه های مجازی

Single

تعداد یک عدد
قابل تمدید
پراکسی HTTP/HTTPS
با یوزرنیم و پسوورد
به همراه آی پی و پورت اختصاصی
قابل استفاده در انواع شبکه های اجتماعی
قابل استفاده برای اکانت های توربو

Bundle 10

تعداد 10 عدد
یکماهه قابل تمدید
پراکسی HTTP/HTTPS
با یوزرنیم و پسوورد
به همراه آی پی و پورت اختصاصی
قابل استفاده در انواع شبکه های اجتماعی
قابل استفاده برای اکانت های توربو