ارائه دهنده انواع Certificate و گواهینامه های SSL به صورت تخصصی و با بهترین تعرفه

گواهینامه پایه Standard DV SSL

نوع تایید دامنه
صدور در کوتاه ترین زمان
بدون نیاز به ارایه مدارک
ارائه از comodo امریکا
پشتیبانی از 99% مرورگرها
سایز کلید امنیتی 2048
رمزنگاری 256bit
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
کاملاً معتبر در سطح بین المللی
پرداخت آنی از طریق اینترنت
وارانتی تا 10.000 دلار
بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های بین المللی

گواهینامه Standard DV SSL دامنه ملی

نوع تایید دامنه ملی
صدور در کوتاه ترین زمان
بدون نیاز به ارایه مدارک
قابل نصب رو دامنه ملی IR
ارائه از comodo امریکا
پشتیبانی از 99% مرورگرها
سایز کلید امنیتی 2048
رمزنگاری 256bit
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
کاملاً معتبر در سطح بین المللی
پرداخت آنی از طریق اینترنت
وارانتی تا 10.000 دلار
بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های ملی IR

گواهینامه Standard WildCard DV SSL

نوع تایید دامنه و سابدامین
صدور در کوتاه ترین زمان
3 سابدامین تحت پوشش
بدون نیاز به ارایه مدارک
پشتیبانی از 99% مرورگرها
سایز کلید امنیتی 2048
رمزنگاری 256bit
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
کاملاً معتبر در سطح بین المللی
پرداخت آنی از طریق اینترنت
وارانتی تا 10.000 دلار
بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های بین المللی

گواهینامه OV SSL (Organization Validation)

نوع تایید سازمان
تایید هویت حقوقی شما
تایید کامل هویت شرکت و یا سازمان
صدور در سریع ترین زمان ممکن
تا $50.000 بیمه سایت
پشتیبانی از 99% مرورگرها
سایز کلید امنیتی 2048
رمزنگاری 256bit
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
کاملاً معتبر در سطح بین المللی
وارانتی تا 10.000 دلار
بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های بین المللی

گواهینامه EV SSL (Extended Validation)

نوع تایید گسترش یافته
نوار سبز رنگ تایید
تایید هویت حقوقی سازمان شما
صدور در دو هفته کاری
پشتیبانی از 99% مرورگرها
سایز کلید امنیتی 2048
رمزنگاری 256bit
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
کاملاً معتبر در سطح بین المللی
وارانتی تا 250.000 دلار
پرداخت آنی از طریق اینترنت
وارانتی تا 10.000 دلار
بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های بین المللی

گواهینامه سازمانی WildCard OV SSL

نوع تایید سازمان
تایید هویت حقوقی شما
تایید کامل هویت شرکت و یا سازمان
صدور در سریع ترین زمان ممکن
تا $50.000 بیمه سایت
پشتیبانی از 99% مرورگرها
سایز کلید امنیتی 2048
رمزنگاری 256bit
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
کاملاً معتبر در سطح بین المللی
پرداخت آنی از طریق اینترنت
وارانتی تا 10.000 دلار
بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های بین المللی