نمایندگی هاست ویندوز ایران

نمایندگی هاست ویندوز ایران

پلن 1 پلن 2 پلن 3 پلن 4 پلن 4
فضا 2 گیگابایت 5 گیگابایت 10 گیگابایت 20 گیگابایت 30 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 10گیگابایت 30گیگابایت 40گیگابایت 60گیگابایت 100گیگابایت
تعداد دامنه با درخواست بادرخواست بادرخواست بادرخواست بادرخواست
تعداد اکانت نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود
Backup هفتگی هفتگی هفتگی هفتگی هفتگی
قیمت محصول 40,000 تومان 60,000 تومان 70,000 تومان 100,000 تومان 115,000 تومان

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team