سرور هاستینگ Direct admin

هاستینگ Direct admin ایران

پلن 1 پلن 2 پلن 3 پلن 4
فضا 500 مگابایت 1 گیگابایت 2 گیگابایت 5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 10گیگابایت 20گیگابایت 40گیگابایت 50گیگابایت
تعداد دامنه 1 عدد 1 عدد 2 عدد نا محدود
تعداد زیر دامنه نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود
تعداد FTP-MySQL نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود
DNS کنترل دارد دارد دارد دارد
لوکیشن
قیمت محصول 30,000 تومان 50,000 تومان 70,000 تومان 100,000 تومان
[ccpw id="2746"]